Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel/SMS: +46(0)730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Senaste nytt     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning, mikrofonstativ.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik (ljudkabiner)
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning, flight-casrar
- Gradäng
- Storband
- Corona-skärmen. Droppskydd mot Covid
- Covid, Corona, skyddsskärmar
HUR BESTÄLLER MAN?
-----------------
KULTUR, KONFERENS:
- Teleskopläktare
- Läktare Kulturlokal
- Scenutrustning
- Publikstolar, hörsalsstolar, biostolar m.m.
- Handikappramper, - hissar
- Kongress-, konferensutrustning, talarstolar
- Möbler för väntrum
- Teaterutrustning
- Corona, Covid, stolöverdrag
- Covid, Corona, skydd, skydsskärmar
------------------
ARENA, EVENEMANG:
- Teleskopläktare arena
- Publikstolar arena
- Scenvagnar
- Läktare, läktarvagnar
- Scentält, läktartält
-----------------
DIVERSE:
- Skaftö och Fiskebäckskil
- Vykort Fiskebäckskil
- Läktare Kulturlokal »

2. Airstage läktare-gradäng-scen

7. Airstage - Scen - läktare - gradäng.

Så här fungerar Airstage. Filmen visar den manuella versionen, där lyftrörelsen stöttas av inbyggda gasfjädrar.

Video med manuellt hanterad Airstage (gasfjäderstöd):


Video med manuellt hanterad Airstage (gasfjäderstöd):


Video med manuellt hanterad Airstage (gasfjäderstöd):


Video med elmotordriven Airstage:


Scenen eller gradängen fälls platt ner i golvet.
Med AIRSTAGE lyfter man helt enkelt upp lokalens golv till en scen eller en gradäng eller en läktare. Sedan trycker man bara ner det platt i golvet igen. Ingen tidskrävande montering krävs. Inget förråd behövs. Därför att det inte finns något att bära dit.

Elektrisk eller gasfjäderstödd höjning.
AIR STAGE är ett höj- och sänkbart podiesystem uppbyggt av standardpodier 1x2 m. Andra mått är möjliga. Höjdregleringen sker antingen manuellt med understöd av inbyggda gasfjädrar. Eller med elmotorer. Inga tunga lyft krävs i något fall, vilket gör det lätt för personalen och medför att omställningarna går snabbt. Systemet sparar mycket tid och kostnader för transport, lagring och montering. Podierna och mekanismen är helt underhållsfria och är även obegränsat kompatibla med TREMOMATS övriga podier. Till podierna finns det ett komplett tillbehörsprogram - skyddsräcken, frontdraperier, trappor, stolar osv.

Podieytan anpassas till lokalens golv.
Genom att man själv kan bestämma podieytan kan AIR STAGE integreras med det omgivande golvet. Även stengolv är möjliga.

Golvurtaget är bara 18 cm djupt.
För installeringen krävs det endast ett golvurtag motsvarande podiernas mått samt ett djup på endast 18 cm.

Principen för AIRSTAGE:
En plattform som är en integrerad del av golvet. Med hjälp av saxben kan den höjas upp till 1300 mm. Flera plattformar tillsammans bildar en scen, en gradäng eller en läktare. Genom att podierna fälls platt ner i golvet behövs det inga förrådsutrymmen. Vilket är ett stort problem i de flesta publika lokaler. Den stora fördelen med AIRSTAGE är att detta urtag endast behöver vara 18 cm djupt. Dvs. vanligtvis inte mer än djupet på det golv som redan finns. Anläggningsarbetet blir därför det minsta möjliga jämfört med en hydraulisk lyftanordning, som kräver omkr. en meters djup och plats för hydrauloljetank samt oljerör. Dessutom är det olämpligt med rinnande olja inne i lokaler som kyrkor, konserthus etc. med tanke på olje läckage, oljelukt osv.


Innehåll: 1. Podieläktare
2. Airstage läktare-gradäng-scen
3. Tribunläktare
4. Läktaren den Ryska Dockan.
5. Dragspelsläktare
6. Renovering av läktare.
7. Uthyrning av läktare
8. Priser läktare

BROSCHYRER - kontakta oss för mer information[Tillbaka]


1. Airstage innebär att man fäller upp en bit av golvet till en scen, läktare eller gradäng. Urtaget i golvet behöver bara vara 18 cm djupt. Kan jämföras med en hydraulisk anläggning som kräver ett djup på 1 m.


2. Airstage kan ställas in på önskade höjdnivåer. Här som en läktare med stolar.


3. All-round sal med Airstage inställd som gradäng/läktare.


4. Airstage inställd som scen med en utskjutande del.


5. Inställd som scen med podierna i olika höjdnivåer för t.ex. en teaterföreställning.


6. Som helt platt scen. I önskad höjd som här 100 cm.


7. Den platta scenen kan kläs in med en front av träpaneler eller ett frontdraperi.


8. Airstage helt nedfälld i golvet. Podierna blir en del av detta. Man behöver inte köra ut dem till ett förråd.


9. Närbild på golvet. Podiernas ytskikt av samma material som det omgivande golvet. Endast den 5 mm tunna kantlisten märks.


10. Airstage underifrån. Den manuella versionen. Man ser chassiet och gasfjädrarna samt det grunda golvurtaget. Med ett lätt lyft i kortsidan med ett handtag och de inbyggda gasfjädrarna som stöd, lyfter man enkelt podiet till önskad höjd.


11. Airstage underifrån: Elektrisk drift. Man ser elmotorerna och kraftöverföringarna. Manövreras med en knappdosa.


12. Airstage i Herrljunga kyrka: Manuell version. Användes som körgradäng.


13. Kalmar Domkyrka; Rundade podier. Användes som körgradäng.


14. Kalmar Domkyrka: Podierna nedfällda i golvet. Samma typ av stenbeläggning som det omgivande golvet.


15. Kalmar Domkyrka: Stränga krav på lågt djup hos golvurtaget genom att det finns gravar under kyrkogolvet.


16. Konsert i Kalmar Domkyrka med kören sittande på Airstage.


17. Stadshallen Wuppertal, Tyskland.


18. Stadshallen Wuppertal: Airstage som körgradäng.


19. Adrienne Arsch Center: Airstage som orkestergradäng.


20. Airstage finns för manuell eller motoriserad omställning.


22. Airstage som scengolv: Uppställd som gradäng.


21. Airstage ställs om på några minuter.


23. Amhults kyrka, Torslanda.


24. Airstage som vinklad publikläktare.


25. Stadthalle, Düsseldorf, Tyskland.


26. Stadthalle, Düsseldorf, Tyskland.


27. Adrienne Arsht Center, Tyskland.


28. Airstage manuell.


29. Airstage manuell.

© Sparta System AB 2023