Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel/SMS: +46(0)730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Senaste nytt     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning, mikrofonstativ.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik (ljudkabiner)
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning, flight-casrar
- Gradäng
- Storband
- Corona-skärmen. Droppskydd mot Covid
- Covid, Corona, skyddsskärmar
HUR BESTÄLLER MAN?
-----------------
KULTUR, KONFERENS:
- Teleskopläktare
- Läktare Kulturlokal
- Scenutrustning
- Publikstolar, hörsalsstolar, biostolar m.m.
- Handikappramper, - hissar
- Kongress-, konferensutrustning, talarstolar
- Möbler för väntrum
- Teaterutrustning
- Corona, Covid, stolöverdrag
- Covid, Corona, skydd, skydsskärmar
------------------
ARENA, EVENEMANG:
- Teleskopläktare arena
- Publikstolar arena
- Scenvagnar
- Läktare, läktarvagnar
- Scentält, läktartält
-----------------
DIVERSE:
- Skaftö och Fiskebäckskil
- Vykort Fiskebäckskil
- Teleskopläktare »

2. Teleskopläktare - utföranden. Eureka systemet (VIDEO).

Olika utföranden av teleskopläktare: Se bilderna 11 till 20.
----------------
Med EUREKA-systemet flyttar man teleskopläktaren smidigt och säkert i alla riktningar.Flyttbara teleskopläktare innebär ett större användningsområde för varje evenemangslokal. Till skillnad mot väggfasta läktare. Man får en bättre flexibilitet genom att läktarblocket kan flyttas i alla riktningar och anpassas till olika föreställningar. Samt flyttas mellan olika lokaler eller ut till ett förråd.

Hittills har detta kunnat göras med två metoder:
1. Gaffeltruck eller hydraulisk lyftenhet som man skjuter in under läktaren. Problemet är dels jämvikten och dels att läktarens vikt flyttas över till lyftarens hjul. Dvs. en stor punktbelastning läggs mot golvet.
2. Luftkuddelyft, dvs. ett inbyggt system av luftdysor som drivs av en luftkompressor. Här krävs det ett mycket jämnt ”lufttätt” golvunderlag och ingas trösklar.

Allt sitter på plats.
Eureka systemet innebär ett system av drivande hjul permanent monterade i chassiets underdel. Hjulen kan snurras i alla riktningar vilket gör att hela det infällda läktareblocket kan flyttas i alla riktningar. Borta är ”sågandet vänster-höger-vänster-höger osv.” med pallyftaren då man här kan köra blocket både i längsled, i tvärsled och rotera det 360°.

Hjulen drivs av en elektrisk motor och rörelsen regleras av ett styrsystem med en separat rullande styrpulpet.

Inget lyftsystem som tar utrymme.
Teleskopläktarens konstruktion behöver inte förstärkas för att göra läktaren lyftbar. När en konventionell teleskopläktare kräver användning av separat lyft- och hanterings-utrustning, rör sig EUREKA-systemet helt självständigt! Man behöver inte köpa och (inte minst) lagra ett separat lyftsystem

”Hela foten i golvet".
När läktarblocket är i rörelse, är det hela tiden ändå i kontakt med golvunderlaget. Rörelsen blir mycket stabilare och därmed säkrare än om man lyfter med separata lyftare när hjulen är spridda under hela läktarblocket och ända ut i hörnen.
Det behövs inte heller ett "lufttätt" golv-underlag, som med en luftkuddesystemet.

Länka nedan till filmer om hur en teleskopläktare fungerarLänkar:
VIDEO Eureka-systemet:

Innehåll: 1. Teleskopläktare - så här fungerar det & videos. (BÖRJA HÄR - SE VÅRA VIDEOS!)
2. Teleskopläktare - utföranden. Eureka systemet (VIDEO).
3. Teleskopläktare - hantering (VIDEO)
4. Telskopläktare - konstruktion
5. Teleskopläktare - skyddsräcken. (VIDEO)
6. Teleskopläktare - däckgolvbeläggning
7. Teleskopläktare - frontpaneler.
8. Teleskopläktare - sidopaneler.
9. Teleskopläktare - baksidepaneler, draperier.
10. Teleskopläktare - stegbelysning.
11. Teleskopläktare sittenheter - stoppade och tygklädda stolar.
12. Teleskopläktare sittenheter - trästolar.
13. Teleskopläktare sittenheter - sittbänkar.
14. Teleskopläktare - sittenheter plaststolar.
15. Teleskopläktare - detaljer, skrivskivor.
16. Teleskopläktare - service.
17. Teleskopläktare - referenser Sparta System/import..
18. Teleskopläktare - referenser Sverige. MASTER/Sparta System
19. Teleskopläktare - referenser MASTER, Norge
20. Referenser - referenser teleskopläktare MASTER. Danmark
21. Retracktlift
22. Priser teleskopläktare.

BROSCHYRER - kontakta oss för mer information[Tillbaka]


1. Väggfast teleskopläktare: Infälld.


2. Väggfast teleskopläktare: En utfälld och en infälld sektion.


3. Flyttbar teleskopläktare. Flyttas runt infälld med en hydraulisk lyftenhet.


4. EUREKA systemet: Hopfälld teleskopläktare som kan flyttas i alla riktningar över golvet.


5. EUREKA systemet: Hela läktarens undersida är i kontakt med golvet. Dvs. inga punktbelstningar som kan skada golvet.


6. EUREKA systemet: Belastningen mot golvet blir utspridd och jämn.


7. EUREKA systemet: Öppnar nya möjligheter för alla evenemangslokaler genom att läktaren kan flyttas långa sträckor.


8. EUREKA systemet: Finessen är att läktarblocket kan röra sig säkert i alla riktningar - i längsled, i tvärled, rotera.


9. EUREKA-systemet. Logo med principen.


10 Inbyggd teleskopläktare: Förvaras infällda under en balkong t.ex.


11. Trapetsformade teleskopläktaresektioner.


12. Triangulära teleskopläktaresektioner.


13. En rad nedfällda stolar per däcknivå.


14. Två rader nedfällda stolar per däcknivå. Användes då lokalen har låg takhöjd.


15. Teleskopläktare med böjda stolrader.


16. Delvis utfälld läktare. Man behöver inte fälla ut hela läktaren de vid tillfällen då man bara behöver en del av den. Man kan också bara fälla ut några av stegen längst bak. Om man t.ex. vill ha en stående publik framför läktaren.


17. Teleskopläktaren kan färganpassas till den befintliga lokalens interiör.


18. Golvmonterad stol. Monterad i plansteget. Fälls manuellt, halvmanuellt eller helt automatiskt ner mot golvet. Stolen kan även monteras i sättsteget.


19. ”Nos”-monterad stol. Saknar stativ. Ryggstödet fälls bakåt.


20. Sättstegsmonterad stol.

© Sparta System AB 2023