Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel: +46(0)523 22517
SMS: 0730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning
- Gradäng
- Storband
-----------------
KULTUR, KONFERENS:
- Teleskopläktare
- Läktare Kulturlokal
- Publikstolar
- Scenutrustning
- Teaterutrustning
- Kongressutrustning
- Handikappramper, - hissar
------------------
ARENA, EVENEMANG:
- Teleskopläktare
- Läktare arena
- Publikstolar arena
- Scenvagnar, läktarvagnar.
- Scentält, läktartält
-----------------
DIVERSE:
- Skaftö och Fiskebäckskil
- Vykort Fiskebäckskil

Kontakta oss

Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL

Tel: +46(0)523 22517
Fax:
E-post: info@spartasystem.se


Produktöversikt

Hittar du inte det du söker efter på sidan? Fyll i dina adressuppgifter och kryssa för vad du är intresserad av i formuläret nedan så skickar vi broschyrer.

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Fax:
E-post:
Övrigt:
Jag vill att ni:

För att undvika problem med spam-poster ber vi er svara på en enkel fråga nedan:

Vad är det för veckodag idag?

 

Jag är intresserad av:


MUSIK: >>

- Notställ, notbelysning. >>
 1. Podienotstället Opera >>
 2. Podienotstället Grand Opera  >>
 3. Podienotstället Concert >>
 4. Podienotstället Performer 3  >>
 5. Podienotstället Alto >>
 6. Notställ tillbehör >>
 7. Podienotställ, gammaldags stil >>
 8. Turnénotstället Jazz  >>
 9. Turnénotställ - Nilton >>
 10. Turnénotstället Scherzo >>
 11. Podienotställ Wenger >>
 12 iPad Ställ - iPad Stand >>
 13. Notbelysning Trio Clip-on Light >>
 14. Notbelysning Duo Clip-on Light >>
 15. Notbelysning Twin Head Trio Clip-on Light >>
 16. Notbelysning Star Light >>
 17. Notbelysning Apollo Light >>
 18. Notbelysning Trio Opera Light >>
 19. Notbelysning Dirigent >>
 20. Notbelysning Radio DMX utan sladdar >>
 21. Notbelysning Duet 2/Mighty Bright >>
 22. Notställsförhängen >>
 23. Notställsväskor, notställsvagnar >>
 24. Notklämmor >>
 25. LongStand notställsförlängning >>
 26. Notbladsvändare >>
 27 Priser notställ med tillbehör >>

- Dirigent >>
 1. Dirigentnotställ från RATstands >>
 2. Notbelysning dirigentnotställ RATstands >>
 3. Dirigentnotställ från Wenger >>
 4. Dirigentstol >>
 5. Dirigentpodier >>
 6. Dirigenttillbehör >>
 7. Dirigent-/musikläraregarderob >>
 8. Flex dirigentsystem >>
 9. Priser dirigentutrustning >>

- Nothantering >>
 1. Körnotmappar >>
 2. Orkesternotmappar >>
 3. Marschnotmappar >>
 4. Arkivnotmappar. >>
 5. Notskåp Notmasken >>
 6. Notskåp Wenger >>
 7. Notväskor, notlådor >>
 8. Notsorteraren >>
 9. Musikbiblioteket - Music Library System >>
 10. Priser nothantering >>

- Musikundervisning >>
 lessonWORKS, nottavlor  >>
 Notmatta footNOTES >>
 teacherTAXI >>
 Piano Work Desk >>
 Class Piano Workstation >>
 Music Lab Workstation >>
 Basic Lab Workstation >>
 FlipForms  >>
 Stage Box för undervisning >>
 Priser musikundervisning >>

- Piano >>
 1. Pianolampor >>
 2. LongStand pianonotställ >>
 3. Piano-/flygelvagnar >>
 4. Priser pianoutrustning >>

- Akustik >>
 1. StudioBricks MUSIK - Ljudisolerande rum för musik och studio.  >>
 2. Studiobricks KONTOR- ljudisolerande rum för kontor och industri. >>
 3. Siebelmed - ljudisolerande rum för medicinsk verksamhet. >>
 4. Ljudisolerande rum SoundLok  >>
 5. Individuella ljudskärmar >>
 6. Akustikpaneler >>
 7. Inställbara Akustikpaneler. >>
 8. Ställbara Akustiska Draperier. >>
 9. Akustikinstallationer, referenser >>
 10. Orkester- och körsnäckor >>
 11. VAE teknik >>
 12. ClearSonic ljudbafflar introduktion >>
 13. ClearSonic IsoPac  >>
 14. ClearSonic ljudbafflar - för högtalare >>
 15. ClearSonic ljudbafflar- SORBER ljuddämpare >>
 16. ClearSonic ljudbafflar - väskor >>
 17. ClearSonic priser och mått >>
 18. Priser akustikutrustning >>

- Kör- och orkesterstolar >>
 1. Kör- och orkesterstolar - arbetsställning >>
 2. Musikerstol MUSICIAN >>
 3. Musikerstol NOTA & NOTA ConBrio >>
 4. Musikerstol Opera >>
 5. Musikerstol Grand Opera Chair (Digital) >>
 6. Stolar för slagverkare/ kontrabasister/ dirigenter >>
 7. Priser orkesterstolar >>

- Förvaring, skydd >>
 Rullrackar för stråkinstrument >>
 Tuba/sousafonhållare >>
 Skåp för noter >>
 Skåp för slagverk >>
 Skåp för uniformer och kördräkter. >>
 Skåp för musikinstrument. >>
 Skåp för musikledare. >>
 GearBoss förvaringssystem >>
 Stereo Workstation >>
 Media-Förvaringssystem >>
 Rullpodie ram >>
 Priser förvaring, skydd >>

- Scener, podier >>
 1. Scenpodier - byggbart scensystem >>
 2. Scenpodier däckbeläggning >>
 3. Scenpodier tillbehör >>
 4. Podievagnar >>
 5. Specialanpassade scener, teleskopscener >>
 6. Draperier, back-drops, scensidor, scentak >>
 7. Airstage - Scen - läktare - gradäng >>
 8. Displayscener - för effektiv produktpresentation >>
 9. Stagehand snabbuppfälld scen >>
 10. Uthyrning av scener >>
 11. Referenser scener och podier >>
 12. Priser scener och podier >>
  >>

- Blås & Drill >>
 Dirigentpodier, hanteringsutrustning >>
 Klädskydd/ uniformspåsar/väskor >>
 Drill-/ tamburmajorstavar >>
 Notmappar, notklämmor >>
 Priser Blås&Drill >>

- Körutrustning  >>
 1. Körgradäng >>
 2. Körbelysning / Choral Light. >>
 3. Körnotmappar >>
 4. Priser kör >>

- Transportutrustning >>
 1. Mässlådor/ säljväskor >>
 2. Symfonilådor >>
 3. EURO-CASES >>
 4. Glasfibercases >>
 5. Funktionella lådor. >>
 6. Referenser, specialare >>
 7. Arenavagnen (TranSport Cart) >>
 8. Podievagnen >>
 9. Rekvisitavagn (Cargo Cart) >>
 10. Scenkärror (BandCaddy) >>
 11. Transportvagnar för scenkläder (Rack´n Roll Cart) >>
 12. Högtalarvagn (Speaker Cart) >>
 13. Uniformsvagnen (Uniform Cart) >>
 14. Trumvagnar (Drum Caddy) >>
 15. Priser transportutrustning >>

- Gradäng >>
 1. Orkestergradäng (Wenger) >>
 2. Körgradäng Tourmaster >>
 3. Körgradäng (Trenomat). >>
 4. Körgradäng Signature >>
 5. Körgradäng (Wenger). >>
 6. Publikgradäng >>
 7. Priser gradäng >>

- Storband >>
 1. Storbandsnotställ >>
 2. Sordinhållare >>
 3. Storbandsgradäng >>
 4. Priser storband >>

----------------- >>

KULTUR, KONFERENS: >>

- Teleskopläktare >>
 1. Teleskopläktare - så här fungerar det & videos. (BÖRJA HÄR). >>
 2. Teleskopläktare - utföranden. Eureka systemet. >>
 3. Teleskopläktare - hantering >>
 4. Telskopläktare - konstruktion >>
 5. Teleskopläktare - skyddsräcken. >>
 6. Teleskopläktare - däckgolvbeläggning >>
 7. Teleskopläktare - frontpaneler. >>
 8. Teleskopläktare - sidopaneler. >>
 9. Teleskopläktare - baksidepaneler, draperier. >>
 10. Teleskopläktare - stegbelysning. >>
 11. Teleskopläktare sittenheter - stoppade och tygklädda stolar. >>
 12. Teleskopläktare sittenheter - trästolar.  >>
 13. Teleskopläktare sittenheter - sittbänkar, system Evance. >>
 14. Teleskopläktare - sittenheter plaststolar. >>
 15. Teleskopläktare - detaljer, skrivskivor. >>
 16. Teleskopläktare - service. >>
 17. Teleskopläktare - referenser Sparta System/import. >>
 18. Teleskopläktare - referenser Sverige. MASTER/Sparta System >>
 19. Teleskopläktare - referenser MASTER, Norge >>
 20. Referenser teleskopläktare MASTER. Danmark >>
 21. Priser teleskopläktare. >>

- Läktare Kulturlokal >>
 1. Podieläktare  >>
 2. Airstage läktare-gradäng-scen >>
 3. Modulläktare, permanenta. >>
 4. Läktaren den Ryska Dockan. >>
 5. Dragspelsläktare >>
 6. Renovering av läktare. >>
 7. Uthyrning av läktare >>
 8. Priser läktare >>

- Publikstolar >>
 1. Teater-/biografstolar Evertaut >>
 2. Teater-/biografstolar Caloi  >>
 3. Teater-/biografstolar MASTER  >>
 4. Teater-/biografstolar Wenger. >>
 5. Konferensstolar stolar Evertaut. >>
 6. Konferensstolar stolar Caloi. >>
 7. Konferensstolar MASTER >>
 9. Hörsalsstolar Caloi >>
 10. Hörssalstolar MASTER trä >>
 11. Sittbänkar MASTER  >>
 12. Publikstolar - tillbehör >>
 14. Skrivskivor >>
 15. Master-Beam systemet >>
 23. F-stolen, flyttbar publikstol. >>
 24. PA-stolen, flyttbar publikstol. >>
 25. Publikstolar som fälls ner i golvet. >>
 26. Nosmonterade publikstolar >>
 27. Priser hörsalsstolar, arenastolar >>

- Scenutrustning >>
 1. Scenpodier - byggbart scensystem >>
 2. Scenpodier däckbeläggning >>
 3. Scenpodier tillbehör >>
 4. Podievagnar >>
 5. Specialanpassade scener, teleskopscener. >>
 6. Draperier, back-drops, scensidor, scentak >>
 7. Airstage - Scen - läktare - gradäng >>
 8. Displayscener >>
 9. Stagehand snabbuppfälld scen >>
 10. Uthyrning av scener >>
 11. Referenser scener och podier >>
 12. Priser scener och podier >>

- Teaterutrustning >>
 1. Scenteknik >>
 2. Rack´n Roll Rekvisitavagn >>
 3. Stage Boxes scenrekvisita atrapper >>
 4. Makeup stations >>
 5. Flip Forms scenplattformar >>
 6. TeaterTAXI >>
 7. Scenskärmar. >>
 8. Priser teaterteknik >>

- Kongressutrustning >>
 1. Talarstol serie PU-EL, elektrisk höjdreglering. >>
 2. Talarstol serie PU-GAS, gasfjäderstödd höjdreglering. >>
 3. Talarstol serie PU-MAN, manuell höjdreglering. >>
 4. Talarstol serie PU-FAST, ingen höjdreglering. >>
 5. Talarstol serie U, trä >>
 6. Talarstol serie C, trä >>
 7. Talarstol serie S, trä >>
 8. Talarstol av plexiglas. >>
 11. Talarstol turné >>
 12. Talarstol, tillbehör >>
 13. Talarstol logo >>
 14. Fällbord med aluminiumben >>
 15. Draperier för scener och bakgrunder. >>
 16. Flyttbara dansgolv >>
 17. Priser kongressutrustning >>

- Handikappramper, - hissar >>
 1. Handikapphissar - Den Flyttbara Rullstolsliften >>
 2. Handikappramper >>

------------------ >>

ARENA, EVENEMANG: >>

- Teleskopläktare >>

- Läktare arena >>
 1. Podieläktare >>
 2. Flyttbara läktare Tipp-Rull >>
 3. Läktarvagnen >>
 4. Tribuna modulläktare, flyttbara. >>

- Publikstolar arena >>
 1. Plastsitsar  >>
 2. Arenastolar Avatar  >>
 4. Arenastolar, läktarstolar, referenser >>
 5. Arenastolar, läktarstolar, detaljer >>
 6. Arenastol VIP-stol >>
 7. Ståplatsstolar Fansit >>
 8. Priser arenastolar. >>

- Scenvagnar, läktarvagnar. >>
 1. Scenvagn - Parkvagnen I >>
 2. Scenvagn - Parkvagnen II >>
 3. Scenvagn - FR Bandstand >>
 4. Scentaxin >>

- Scentält, läktartält >>
 Scentält, läktartält >>
 Priser scentält, läktartält. >>

----------------- >>

DIVERSE: >>

- Skaftö och Fiskebäckskil >>

- Vykort Fiskebäckskil >>
 Vykort Fiskebäckskil >>

[Tillbaka]

© Sparta System AB 2018